...سفر

الثلاثاء، 18 يونيو، 2013 7:17 م مرسلة بواسطة Ramy

بعدما كان السفر 


فرحة و متعة و بسمة 
أصبح السفر 


حزن و كآبة و دمعة

56 Response to "...سفر"

 1. الازهرى Says:

  سافر بداخلك
  قبل أن تسافر خارجك

  واكتشف

  وستعرف ما كان يعكر ماء البحيرة

 2. re7ab.sale7 Says:

  اها
  السفر عندي
  علي اد ما هو متعة
  علي اد ما هو تأمل
  وحشتني يا رامي :)
  دعواتك عشان امتحاناتي

 3. Mona el Dawakhly Says:

  ياريت أنا اسافر و الاقي متعة بدل الركود و الملل.

 4. حسن ارابيسك Says:

  صديق التدوين العزيز/ رامي
  برغم صِغر المقاطع المدونة في تدوينتك هذه الا أنها مؤثرة جدا واللهي فجميل ماتكتب لأنه بلا شك واضح انه من قلبك
  تحياتي
  حسن ارابيسك

 5. Uouo Uo Says:

  thx

  كشف تسربات المياة
  غسيل خزانات
  شركة نظافة عامة

 6. سعودي اوتو Says:

  thank you

  سعودي اوتو

 7. شركة تنظيف Says:

  thx

  شركة نقل عفش بالرياض


 8. KRISTIN PAGE Says:

  To stay hydrated, drink at least one gallon of water per day. This will keep your body in an anabolic state. Being in an anabolic state helps the body to stay healthy. Vitamins are also important to stay healthy so take them every day. Some supplements are good and some bad. Creatine is a good one to take, it provides energy supply to the muscles. Don't confuse on taking supplements as a meal, meals are real food because it is satisfying to take and has more nutrition. Sometime real food is not enough to get you going in the morning, if you find that you don't have the energy to start a workout, drink a cup of coffee. The caffeine will give you that little boost you will need.http://www.supplements4help.com/raging-lion/

 9. KRISTIN PAGE Says:

  There are a few things that you can change and a few things that you cannot in achieving that bodybuilder look. The things that you cannot change is your genetics and your age. Since you cannot change these things don't use them as an escape goat on why you can't have that perfect body. The things that you can change is your sleeping routine and your attitude. Sleeping is one of the most important things in bodybuilding. When at rest, your body starts to repair itself, so get enough rest. Changing your attitude towards your workouts will increase the intensity. The greater the intensity the great the results of the workout.http://www.muskelaufbauhilfe.com/alpha-plus-male-enhancement/

 10. CAROLINE MACK Says:

  Fitness equipment in your home will not produce the same fitness results that a qualified personal trainer can offer for around the same price as the expensive fitness equipment, if not cheaper. Since a piece of fitness equipment is nothing more than an object, it is unable to compete with the advantages that an actual fitness trainer can provide. This equipment will not assist you in the proper techniques for losing weight and getting into better shape.http://guidemesupplements.com/fitcrew-usa-xtreme-testrone/

 11. CAROLINE MACK Says:

  Physical fitness test muscular living is the knowledge of the muscles to action constant without fatiguing. Physical fitness test near up effort is most often utilised to effort muscular strength. Examples would be the bench press, leg press or bicep curl. Physical fitness test muscular capableness is the turn of force a muscle crapper produce.http://www.healthcaresups.com/raging-lion/

 12. CAROLINE MACK Says:

  Make changes and stress will follow. In order to grow more muscle, you need to stress your muscles and the best way to add stress is change-up your workout routine totally every 3 to 4 weeks. Change your exercises, change the order of your exercises and change the exercise itself. Make changes to your duration and tempo. Finally change your rest period between sets. All these changes will help you to have continual success.http://www.muskelaufbauhilfe.com/nitro-slim/

 13. KRISTIN PAGE Says:

  Hi3 Solutions' CONSULTING AND CONTRACTED SERVICES are provided by a diverse set of HIT professionals with talent and experience in all areas of health care informatics, health information exchange, and health information management in general. Consulting personnel provide advisory services and expert strategic guidance, while contracted resources provide staffing for projects to augment internal personnel and fulfill gaps in skills or available bandwidth. Contracted services are also available to design and develop of custom turnkey solutions to meet client specific information management needs.http://guidemesupplements.com/natural-ceramides-youth-cream/

 14. Leslie Chab Says:

  To prevent injuries, do these steps. While you are lifting weights do the complete range of motion. Your muscles will experience the full tension of the exercise, which helps in promoting muscle growth and it keeps your body in perfect alignment which helps to prevent injuries. Warm up before every routine. Do a 10 minute Cardio exercise. Anything will do but don't make it too intense. All you are looking to do is get your body warmed up and working up a little sweat. Now it is time to do a little stretching. Same thing as cardio, not too intense, something that will increase your range of motion.http://www.healthcaresups.com/ripped-muscle-extreme/

 15. Leslie Chab Says:

  For the face you need a good cleanser that should be used twice a day. A toner that is alcohol free is also good to tighten and keep the skin bright looking. You should also use a scrub three times a week for exfoliation of the dead skin cells. This will help your products to work better. A tightening mask is good to clean pores and tighten and moisturize your skin. This should be done twice a week.http://www.muskelaufbauhilfe.com/illuminexa/

 16. Nicho Rusch Says:

  Some individuals also experience eczema, or atopic dermatitis, if it is common in the family; or athlete's foot, a fungal infection affecting soles of the feet.A key factor in basic skin care is knowing one's skin type, as this will determine the approach and the products one will use. Individuals will have either dry, normal/combination, sensitive or oily skin. A basic skin care routine will always include cleansing.http://www.supplements4help.com/juvacell/

 17. Nicho Rusch Says:

  In order to pursue a successful career as a medical assistant, it is important to undergo extensive training programs. It is also essential to obtain necessary academic education that would prepare them appropriately for performing all their administrative and clinical duties most efficiently and methodically.http://guidemesupplements.com/do-not-buy-fake-spartagen-xt/

 18. Chun Anth Says:

  Specific courses offered in this program include: Software Engineering Fundamentals, Functions and Number Systems, Web Interface Design, Advanced Business Communications, JAVA Programming, Linear Algebra and Statistics, Telehealth, IT Project Management, Data Security and Privacy Policies in HCIS and more.http://www.healthcaresups.com/monster-muscle-x/

 19. Chun Anth Says:

  When you have a home health care aide working in your home, providing care to your loved one, it is important that the agency provide some supervisory services. Make sure that you don’t hire any agency that doesn’t have any supervisory processes. These are the most important tips to be considered when choosing a home health care agency. Check with a number of agencies so that you find a well established and reputable service provider. Take your time to evaluate a service; so that you will not have to consider changing them in the future.http://www.healthsupreviews.com/ultra-ketone-system/

 20. Chun Anth Says:

  Green tea helps to lower cholesterol and helps in weight loss up to great extent. Study shows that if you drink 4 cups of green tea per day then it burns an average of 67 additional calories a day. Green tea helps to regulate blood pressure and lower blood pressure. This tea helps to balance your metabolism rate and prevents increase in blood sugar level so its natural wonder for diabetic people. It helps to prevent diabetes and have cancer fighting agents. It is also solution of many diseases like cold and flu, asthama, food poisoning, tooth decay and good for your immune system. So enjoy health benefits of green tea by including this in your daily routine http://www.supplements4help.com/garcinia-cambogia-xt/

 21. Wile Schie Says:

  Hi3 Solutions is a privately owned Health Information Technology vendor headquartered in Los Angeles, California. It provides HIT products, education, and consulting services that enable its clients to engage effectively in health information exchange, health data integration, and health care quality measurement required to establish and comply with evidence-based best practices in health care. The mission of Hi3 Solutions is to accelerate widespread adoption and compliance with emerging HIT standards by offering the information integration infrastructure necessary to enable the use of health information exchange standards, meaningful health care quality and performance measures, and standardized clinical decision support capabilities.http://gojivitafacts.com/goji-sbelt/

 22. Wile Schie Says:

  Another food which you can find anywhere is banana. Banana is food loaded with vitamins A, B, C and E along with minerals like potassium, zinc, iron and manganese. There are several health benefits of banana. It contains high percentage of water keeps your skin moisturized and hydrated. For instant solution just apply ripe banana and after 30 minute wash with lukewarm water. It protects the body again free oxygen radicals cause of ageing. You can even use the peels of banana to get rid of wrinkles.http://www.healthsupreviews.com/biofinite/

 23. Chun Anth Says:

  Scaling or flaking skin can be syptomatic of dermatitis. One type is seborrheic dermatits, which is characterized by red, itchy rashes on diferent body parts, particularly areas with many oil glands. This scaly rash can be found on the nose, the scalp and eyebrows. Another type is allergic contact dermatitis, which is the result of an immune reaction in contact between the skin and poison ivy or similar substances.http://www.healthsupreviews.com/creme-del-mar/

 24. Wile Schie Says:

  Do you have a senior family member who is in need of in home health care services? You may be in search of such an aide for someone who is disabled or is suffering from a chronic illness. Whatever the case may be, you have to make your choice carefully. You want someone who is responsible and trustworthy and has all the experience and training to take care of your loved one. The following tips will make it easier for you to choose the right home health care aide.http://www.muskelaufbauhilfe.com/genius-x-o-cambalacho/

 25. KRISTIN PAGE Says:

  Considering a career in practical nursing, massage therapy or physiology? You will need more than just the basic education, in order to achieve this challenging goal. Understanding your career goals, identifying your interests and planning play a critical role in ensuring that you're on the right path. However, these elements are often overlooked. Most of the times, you just focus on entering into a program that your friends are opting for.http://www.healthcaresups.com/garcinia-cambogia-g3000/

 26. KRISTIN PAGE Says:

  To prevent injuries, do these steps. While you are lifting weights do the complete range of motion. Your muscles will experience the full tension of the exercise, which helps in promoting muscle growth and it keeps your body in perfect alignment which helps to prevent injuries. Warm up before every routine. Do a 10 minute Cardio exercise. Anything will do but don't make it too intense. All you are looking to do is get your body warmed up and working up a little sweat. Now it is time to do a little stretching. Same thing as cardio, not too intense, something that will increase your range of motion.http://superpowervxfunciona.com/genius-x-funciona/

 27. Lou Sullivan87 Says:

  Another food which you can find anywhere is banana. Banana is food loaded with vitamins A, B, C and E along with minerals like potassium, zinc, iron and manganese. There are several health benefits of banana. It contains high percentage of water keeps your skin moisturized and hydrated. For instant solution just apply ripe banana and after 30 minute wash with lukewarm water. It protects the body again free oxygen radicals cause of ageing. You can even use the peels of banana to get rid of wrinkles.http://www.healthsupreviews.com/nugenix/

 28. Chun Anth Says:

  Second is Apple cider Vinegar. Over the centuries vinegar has been used for so many purpose in house holding works. But have you ever thought what can be its health benefits of apple cider vinegar? In recent studies apple cider vinegar is found very useful for health. Now it’s become popular dietary supplement which helps to fight for disease like diabetes and obesity.http://www.healthsupreviews.com/dermagen-iq/

 29. Chun Anth Says:

  Green tea helps to lower cholesterol and helps in weight loss up to great extent. Study shows that if you drink 4 cups of green tea per day then it burns an average of 67 additional calories a day. Green tea helps to regulate blood pressure and lower blood pressure. This tea helps to balance your metabolism rate and prevents increase in blood sugar level so its natural wonder for diabetic people. It helps to prevent diabetes and have cancer fighting agents. It is also solution of many diseases like cold and flu, asthama, food poisoning, tooth decay and good for your immune system. So enjoy health benefits of green tea by including this in your daily routinehttp://www.healthsupreviews.com/renue-derma/

 30. Frie Gia Says:

  Do you have a senior family member who is in need of in home health care services? You may be in search of such an aide for someone who is disabled or is suffering from a chronic illness. Whatever the case may be, you have to make your choice carefully. You want someone who is responsible and trustworthy and has all the experience and training to take care of your loved one. The following tips will make it easier for you to choose the right home health care aide.http://guidemesupplements.com/neurodrol-scam/

 31. charlie fredie Says:

  I be taught one thing completelyKing Size Male Enhancement new on totally different blogs everyday. Deciding on one . If anybody else is having the same issue please let me know Schmitmeyer1046@gmail.com. Decent reading. I like your blog design as well. For more ==== >>>>>> http://rockhardfacts.com/king-size-male-enhancement-scam/

 32. conner hervey Says:

  to see content of other King Size Male Enhancement writers and learn a little something from them. Thank you for sharing. How is it that just anybody can write a weblog and get as popular as this? Its not like youve said something incredibly impressive.For more ==== >>>>>> http://jackedmuscleextremeadvice.com/king-size-male-enhancement/

 33. charlie fredie Says:

  You must continue your writing. Neuro NZT I am sure, you have a huge readers base already! Thank you, this article has been very interesting, We look forward to checking out more of this website. Virtually the exact same image is shown from.For more ==== >>>>>> http://ultimatemuscleblackeditionrev.com/neuro-nzt/

 34. Carota Fidu Says:

  Thankx and best wishes. Good to The Amissio Formula become visiting your weblog once more, it has been months for me. Well this post that ive been waited for so long. I need this article to complete my assignment inside the university, and it.For more ==== >>>>>> http://brainammoadvice.com/the-amissio-formula-scam-or-legit/

 35. Jarret Dud Says:

  Keep on inspiring the people! Genius X Hi, I found your article by mistake when i was searching bing for this issue, I have to say your article is really helpful I also love the theme, its amazing!. I dont have that much time to read all.For more ==== >>>>>> http://gmax-brasil.com/genius-x-reclame-aqui/

 36. Vallie Meg Says:

  Thanks and best wishes.Grow XL Hey there, I seriously like your amazing internet site! This is a nice posting. My family and i look forward to reading more exciting information in which youll be publishing within the forthcoming. For more ==== >>>>>> http://rockhardfacts.com/grow-xl-scam/

 37. Carota Fidu Says:

  Everybody now goes to the very Intelimax IQ far extremes to either drive home their viewpoint that either: everyone else in the planet is wrong, or two that everyone but them.For more ==== >>>>>> http://superpowervxfunciona.com/intelimax-iq-funciona/

 38. Vallie Meg Says:

  by a blog post for quite some Grow XL time! You have got it, whatever that means in blogging. Anyway, You are definitely someone that has something to say that people need to hear. For more ==== >>>>>> http://jackedmuscleextremeadvice.com/grow-xl-male-enhancement/

 39. Done Brus Says:

  I can buy adspace through XtraSize let me know if we can talk about pricing and whatnot. Cheers mate youre doing a great job though. Resources just like the one you pointed .For more ==== >>>>>> http://superpowervxfunciona.com/xtrasize-efeitos-colaterais/

 40. Vallie Meg Says:

  publish are generally beneficial Midas Touch nonetheless had me personally wanting to know, did they critically imply that? 1 point I have got to say is your writing expertise are .For more ==== >>>>>> http://brainammoadvice.com/midas-touch-scam-or-not/

 41. Jarret Dud Says:

  a pretty great platform you might Alpha XTRM be making use of. Im presently utilizing Wordpress for several of my sites but looking to change one of them around to a platform comparable to.For more ==== >>>>>> http://jackedmuscleextremeadvice.com/alpha-xtrm-scam/

 42. Done Brus Says:

  take killer methods?informative site! Synapsyl Big thanks! Thanks for a great time visiting your site. Its really a pleasure knowing a site like this packed with great information.For more ==== >>>>>> http://ultimatemuscleblackeditionrev.com/brain-synapsyl-side-effects/

 43. lnes noimi Says:

  My buddy and I were just talking Focus Formula over this specific issue, jane is continually seeking to prove me incorrect! I am going to show her this particular blog post and.For more ==== >>>>>> http://ultimatemuscleblackeditionrev.com/focus-formula/

 44. Gilb Mosi Says:

  I'll be following it. Took me time Oxinova to understand all of the comments, but I seriously enjoyed the write-up. It proved being really helpful to me and Im positive to all of the .For more ==== >>>>>> http://superpowervxfunciona.com/oxinova-funciona/

 45. Augus Mur Says:

  it really isnt that simple Perfect Biotics to discover even remotely good stuff toactually read (you know READ and not just browsing through it like some uniterested and flesh eating.For more ==== >>>>>> http://ultimatemuscleblackeditionrev.com/perfect-biotics-scam/

 46. Gilb Mosi Says:

  rather sensitive (even a light Viatropin tap within the keyboard is very loud) as well as turns on and away at random times. These days to hear the mic, Id to plug in this earphones. For more ==== >>>>>> http://www.healthsupreviews.com/viatropin-side-effects/

 47. Jare Sieg Says:

  Took me time to understand all of the Viarexin comments, but I seriously enjoyed the write-up. It proved being really helpful to me and Im positive to all of the Good post, adding it to my.For more ==== >>>>>> http://ultimatemuscleblackeditionrev.com/viarexin/

 48. Kris Mig Says:

  your website to get a superior position. Naturacel Numerous folks will thanks for the wonderful data. Great task! That was intriguing . I love your quality that you put into your work. For more ==== >>>>>> http://www.healthsupreviews.com/is-naturacel-scam/

 49. Antoni Love Says:

  rub it in a little! Heres a Stress X closely guarded secret in regard to. The problem is. Very nice information here. Going to bookmark it! Thank you for your refreshing article. For more ==== >>>>>> http://cuidados-saude.br.com/stress-x-funciona/

 50. Raging Lion Says:

  My good friend and I were just Fit Burn talking about this particular subject, jane is always wanting to prove me wrong! I am going to present her this.For more ==== >>>>>> http://cuidados-saude.br.com/fit-burn-funciona/

 51. Dust Mcar Says:

  Ive to say that this site actually Goji Sbelt made me want to. Actually excellent little bit of material I found your weblog on google and check several of the early posts and my seotons. For more ==== >>>>>> http://cuidados-saude.br.com/goji-sbelt-funciona/

 52. Corrie Huan Says:

  appreciate it for putting up : D. Supreme Garcinia Cambogia Wow, greet post ! They want it to exist as an object that really has no any importance to anything at all. This post provided.For more ==== >>>>>> http://www.healthsupreviews.com/supreme-garcinia-cambogia-scam/

 53. Ilian Figgs Says:

  Starting a site kind of like this Zynev one forced me to do some research and I found your post to be quite helpful. My site is centered around the idea of knowledge, fun and sharing. For more ==== >>>>>> http://ultimatemuscleblackeditionrev.com/zynev-side-effects/

 54. Jare Sieg Says:

  you for this nice read!! I positively TestoRip X having fun with every little little bit of it and Ive you bookmarked to take a look at new stuff you post. For more ==== >>>>>> http://ultimatemuscleblackeditionrev.com/testorip-x-scam/

 55. مؤسسه الحرمين Says:

  أزال المؤلف هذا التعليق.
 56. مؤسسه الحرمين Says:

  شركة مكافحة الحشرات ورش المبيدات
  شركة كشف تسربات المياه بالنعيرية
  كشف تسربات المياه بسيهات
  شركة كشف تسربات المياه بالقطيف
  كشف تسربات المياه بالقصيم
  شركة كشف تسربات المياه بالخبر
  شركة كشف تسربات المياه بالجبيل
  شركة كشف تسربات المياه بالجبيل
  شركه عزل مائى بالدمام
  شركه عزل حرارى بالدمام
  شركه عزل مائي وحرارى بالدمام
  شركه صيانة بالدمام
  شركه ترميم بالدمام
  شركه تسليك مجارى بالدمام
  شركة تسليك مجارى بالدمام
  شركه كشف تسربات المياه بالدمام
  شركه كشف تسربات المياه بالدمام
  شركة كشف تسربات المياه بالدمام
  شركة كشف تسربات المياه بالدمام
  شركة مكافحة النمل الابيض بالدمام
  كشف تسربات المياه بالدمام للحجز 0530464144
  شركة ترميم المنازل بالدمام
  شركة رش مبيدات بالدمام
  أفضل شركة نظافة بالدمام
  شركة رش مبيدات بالدمام
  نقل عفش
  شركة عزل اسطح بالدمام
  شركة عزل اسطح بالدمام
  ترميم منازل
  شركه عزل اسطح براس تنوره
  شركة عزل حرارى براس تنوره شركة تسليك مجارى براس تنورة شركة مكافحه حشرات براس تنوره

إرسال تعليق

....شكراً ليك (:

... أسف جداًجداً أنى مبردش على التعليقات